لیبل زن در صنایع دارویی

Pharmaceutical Labeling Machine

Pharmaceutical Labeling Machine

لیبل زن دارویی

لیبل زن دارویی از آنجایی بسیار اهمیت دارد که تقریباً هیچ جا الزامات برچسب زدن به اندازه صنعت داروسازی سختگیرانه نیست: سریال سازی ، تجمیع ، ردیابی و ردیابی و برچسب های دستکاری شده برای شرکت های برچسب دارویی اهمیت فزاینده ای پیدا می کند-و به معنی تغییر مداوم است. اطمینان از بالاترین درجه امنیت در برچسب زدن داروها مستلزم تعامل کامل بین فناوری های مختلف – برای چاپ ، شناسایی ، برچسب گذاری و کنترل  در محدود ترین  فضاها است.

Almost nowhere are labeling requirements more stringent than in the pharmaceuticals industry: serialization, aggregation, tracking & tracing and tamper-evident labels are becoming more and more important for pharmaceutical labeling companies and mean constant change. Ensuring the highest degree of security in medicine labeling requires the perfect interplay between different technologies – for printing, identification, labeling and control in the tightest of spaces.

لیبلزن دارویی

لیبل زن دارویی

دستگاه های لیبل چسبان  وفا بیش از  20 سال است که سخت ترین کارها را درزمینه  برچسب گذاری محصولات دارویی با دقت و سرعت انجام می دهد.

لیبل زن وفا با ماژول های استاندارد و طراحی پیچیده مدولار خود همیشه مطابق شرایط  مورد نیاز مشتریان نتایج قابل دفاعی را ارائه می دهند

از هر نظر ، گروه صنعتی وفا به شما این اطمینان را می دهد که نیاز لیبل زنی امروز و فردا شما را برآورده کند.

Vafa applicators and labeling machines have been handling the most challenging tasks at pharmaceutical labeling for decades – with reliability, precision and speed.

With their standardized modules and sophisticated modular design, Vafa labeling machines always deliver reproducible results – attuned to your individual production conditions

.In every regard, Vafa gives you the sure footing to meet the requirements of today and tomorrow

Vafa Labeling Machines

ماشین های لیبل چسبان وفا

Wrap around labeling Machine

Front and Back labeling machine

Top Labeling Machine

Sleeve shrink

×

Powered by WhatsApp Chat

× پاسخگو آنلاین شما ، همین الان کلیک کنید