لیبل چسبان گرد (Wrap -around) 

مدل گرد( Wrap around )جهت الصاق لیبل روی محیط ظروف استوانه ای بوده ودارای واحد برچسب چسبان صنعتی ، نوار نقاله اصلی ، سیستم تایمینگ و واحد گرد زن می باشد که قابلیت چسباندن برچسب به صورت دور کامل و یا قسمتی از محیط ظروف را دارا می باشد. طراحی خاص در سیستم های مکانیکی ماشین فوق ، باعث تسهیل در تنظیم واحدهای مختلف گردیده است .