لیبل شیرینگ ( Shrink Labelling )

دستگاه لیبل شرینگ جهت نصب لیبل بر روی انواع ظروف از جنس PET ، شیشه یا پلاستیک با ابعاد و شکلهای گوناگون می باشد. سرعت دستگاه متناسب با ابعاد ظرف ، ارتفاع لیبل و محل نصب آن تا ۱۰۰۰۰ عدد در ساعت قابل تنظیم می باشد. شایان ذکر است تونل شرینگ در دو مدل المنتدار یا بخار به همراه ژنراتور تولید بخار در صورت نیاز قابل ارائه می باشد