موقعیت لیبل الصاق شده بر روی محصول خود را انتخاب نمایید

انواع مدل های ماشین آلات لیبل چسبان پشت چسبدار:

ماشین های لیبل چسبان متناسب با زمینه فعالیت شما

صنایع دارویی

صنایع آرایشی و بهداشتی

صنایع غذایی

صنایع کارتن و کاغذ

صنایع شیمیایی

صنایع روغنی و پتروشیمی